Lekarz Specjalista Onkologii Klinicznej

Praca: Lekarz Specjalista Onkologii Klinicznej


Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. pilnie zatrudni na stanowisko:

Lekarz Specjalista Onkologii Klinicznej
Miejsce pracy: Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Opis stanowiska:
  • Świadczenie usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni onkologicznej.
  • Udzielanie porad konsultacyjnych chorym przebywającym na oddziałach szpitalnych.
  • Realizacja usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zgodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wymagania:
  • Specjalizacja w dziedzinie onkologii klinicznej lub w trakcie specjalizacji – co najmniej po 1. roku i uzyskaniu potwierdzenia przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej.
  • Mile widziane doświadczenie w pracy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Oferujemy:
  • Dowolną formę zatrudnienia: kontrakt, umowę o pracę lub umowę – zlecenie.
  • Satysfakcjonujące wynagrodzenie.
  • Przyjazną atmosferę w miejscu pracy.
W ofercie prosimy zamieścić klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, które stanie się ich Administratorem, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4.05.2016 r.)."