Praca: Legalizator


Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 113256

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca przy komputerze,
-delegacje służbowe.

Zakres zadań

 • przeprowadza legalizacje instalacji pomiarowych
 • realizuje zadania techniczno-administarcyjne związane z realizacją w/w zadań w tym prowadzenie rejestru zgłoszeń, obsługa wpływających do Urzędu spraw
 • realizuje procedury systemu zarządzania funkcjonującego w Urzędzie
 • konserwuje oraz sprawdza wyposażenie pomiarowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa wiedza techniczna oraz teoretyczna dotycząca zagadnień z zakresu metrologii oraz zasad działania urządzeń pomiarowych
 • znajomość ustawy Prawo o miarach
 • podstawowa znajomość pracy na komputerze (środowisko Windows, pakiet OFFICE)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość funkcjonowania systemu zarządzania
 • zdolności manualne
 • umiejętność komunikacji z klientem
 • prawo jazdy kat.B