Praca: Laborant


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116174

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-   praca w terenie,


-   praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


-   nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, pora nocna),


-  krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- laboratorium znajduje się na parterze i I piętrze, w budynku brak widy, podjazdów, bariery architektoniczne: schody,


- w trakcie pracy w terenie warunki nie są dostosowane do wymagań osób niepełnoprawnyh.

Zakres zadań

 • Pobiera próbki, wykonuje badania i pomiary w terenie: wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego oraz wykonuje pomiary hałasu i PEM
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań.
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Pełni gotowość na wypadek wystąpienia awarii ekologicznej.
 • Prowadzi samochody osobowe służbowe.
 • Bierze udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie chemia lub inne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • Dobra organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Rzetelność
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe