Koordynator Okręgowy ds. Komunikacji i Pozyskiwania Dochodów

Praca: Koordynator Okręgowy ds. Komunikacji i Pozyskiwania Dochodów


Polski Czerwony Krzyż Łódzki Oddział Okręgowy największa i najstarsza w Polsce organizacja humanitarna i charytatywna poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:
Koordynator Okręgowy ds. Komunikacji i Pozyskiwania Dochodów
Miejsce pracy: Łódź, ul. Wysoka 44
Kluczowe Obowiązki:
 • Inicjowanie i wdrażanie projektów mających na celu pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na rzecz PCK.
 • Realizacja ogólnopolskich kampanii wizerunkowych i fundraisingowych PCK.
 • Promowanie działań PCK w społecznościach lokalnych.
 • Koordynacja działań promocyjnych i komunikacyjnych PCK na obszarze okręgu, włączając w to działania oddziałów rejonowych, we współpracy z biurem Zarządu Głównego PCK.
 • Inicjowanie i rozwój relacji ze środkami masowego przekazu.
 • Obsługa social mediów.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie).
 • Min. 2-letnie doświadczenie w komunikacji i marketingu.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu projektów, raportów, analiz.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań, szukanie zasobów i wzmacnianie potencjału.
 • Umiejętność efektywnego organizowania pracy, samodzielność, inicjatywa.
 • Bardzo dobra znajomość programów i aplikacji (Excel, Word, Teams, Outlook).
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne komunikowanie się w mowie i na piśmie.
 • Gotowość do wyjazdów służbowych i ważne prawo jazdy kat. B.
Mile widziane będzie:
 • Doświadczenie przy realizacji społecznych i socjalnych projektów międzynarodowych (język angielski).
 • Doświadczenie pracy / działalności w organizacjach pozarządowych.
Oferujemy:
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowej federacji,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę / umowę zlecenie,
 • Niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia,
 • Niezależność i samodzielne realizowanie ambitnych wyzwań,
 • Przyjazną atmosferę w pracy.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych jest: Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14 , 00-561Warszawa, KRS:0000225582.
2. Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawą przetwarzania danych jest: o art. 6 ust.1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa, o art. 6 ust. 1 lit. b) i c) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy od kandydata.
3. Dane osobowe będą nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
o prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
o prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
o prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
o prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
o prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia swojego profilu zawodowego.
6. Zgodę na przetwarzanie danych można odwołać poprzez wysłanie wiadomości na adres: zarzad.glowny@pck.pl lub pocztą na adres: Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska14. Cofnięcie zgody oznacza brak udziału w procesie rekrutacji i usunięcie Pana/Pani aplikacji.
7. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
9. Dane będą przechowywane do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, chyba że Pan/Pani wyrazi zgodę na udział w dalszych procesach rekrutacji wówczas dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 1 rok od daty ich wpłynięcia.
10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PCK Andrzejem Antoniem pod adresem e-mail: iod@pck.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.


Zobacz podobne oferty

Office Coordinator

ISS Facility Services Sp. z o.o.

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-02-14
Responsibilities Provides administrative supports to up to 2-4 members of the Business Solutions Leadership team Complex calendar management, travel arrangements and expense management, coordination of virtual and...
POZNAJ OFERTĘ