Kierownik Działu Projektów i Przetargów

Praca: Kierownik Działu Projektów i Przetargów


 Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

to nieustannie rozwijający się port komunikacyjny położony w centralnej części Polski.

Specyfika prowadzonej działalności i szerokie grono współpracujących kontrahentów czynią z pozoru zwyczajne zakupy i zamówienia, zróżnicowanymi i ciekawymi projektami.

Jeśli łatwo nawiązujesz relacje, lubisz wyzwania, różnorodność, a przy tym cenisz sobie pracę w ramach transparentnych procedur, dołącz do naszego zespołu jako

Kierownik Działu Projektów i Przetargów
Miejsce pracy: Łódź
Jakie zadania na Ciebie czekają?
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych oraz organizowaniem i nadzorem pracy pracowników działu (w większości udzielane zamówienia publiczne są zamówieniami o szacunkowej wartości poniżej progów unijnych dla zamówienia sektorowego),
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i sektorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz regulamin wewnętrzny,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień, zmian i aneksów do umów lub porozumień a także projektów wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, etc. umów i porozumień,
 • reprezentowanie Portu Lotniczego w ramach udzielonych upoważnień, w kontaktach
  z oferentami/wykonawcami, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji procedur zamówień publicznych i sektorowych,
 • nadzór i administrowanie elektronicznymi narzędziami w zamówieniach publicznych oraz środkami komunikacji elektronicznej z wykonawcami. Spółka posiada dostęp do komercyjnego systemu (platformy) do udzielania zamówień publicznych oraz zamówień realizowanych na podstawie regulaminu wewnętrznego,
 • ścisła współpraca w ramach realizowanych obowiązków z Obsługą Prawną i służbami finansowymi lotniska oraz bezpośrednim przełożonym – Dyrektorem Handlowym i Prokurentem spółki.
Wystarczy, że posiadasz:
 • wykształcenie wyższe albo co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji procedur przetargowych (zamówień publicznych),praktyczną znajomość regulacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i postępowań przetargowych, w tym m.in. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • doświadczenie w przygotowywaniu i analizowaniu dokumentacji w trakcie realizacji projektów współfinansowanych z Budżetu UE, projektów współfinansowanych/finansowanych ze środków zewnętrznych, dotacji, funduszy, etc.,
 • umiejętność analizy i weryfikacji rozwiązań i zapisów przetargowych i kontraktowych,
 • co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego.
Masz w sobie to coś? Interesuje Cię praca w nietuzinkowej branży?
 • masz motywację,
 • umiesz pracować samodzielnie i pod presją czasu,
 • jesteś dociekliwą i zaangażowaną w swoje działania osobą,
 • lubisz pracować z ludźmi,
 • potrafisz zorganizować pracę sobie oraz swoim współpracownikom.

Nie wahaj się, dołącz do najlepszych.

 

Mamy dla Ciebie:
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i niebanalne doświadczenie zawodowe,
 • pakiet świadczeń socjalnych wraz z opieką medyczną,
 • ciekawą i stabilną pracę w przyjaznej atmosferze i młodym zespole.