Praca: Inspektor


Komenda Miejska Policji w Skierniewicach
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Skierniewice
Ogłoszenie o naborze Nr 113745

Warunki pracy

Praca w systemach informatycznych w godzinach 8.00-16.00.

Zakres zadań

  • Administruje Systemem Wspomagania Dowodzenia w zakresie prowadzenia ewidencji użytkowników oraz osób uprawnionych do korzystania z danych Systemu Wspomagania Dowodzenia i aktualizacji słowników terminologicznych w systemie w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań służbowych przez użytkowników systemu oraz monitorowania jakości danych wprowadzanych do systemu.
  • Koordynuje obieg dokumentacji dotyczącej Ochrony Danych Osobowych Wydziału Prewencji prowadząc teczki upoważnień dla wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników Wydziału Prewencji celem zapewnienia właściwego przetwarzania danych osobowych przez osoby upoważnione.
  • Weryfikuje ważność certyfikatów kart mikroprocesorowych funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Prewencji oraz prowadzi całość dokumentacji celem zapewnienia ciągłości dostępu użytkowników do danych z policyjnych systemów informatycznych.
  • Wprowadza dane do systemów informatycznych Policji dotyczące planowania i rozliczania imprez masowych i niemasowych celem zapewnienia aktualnej informacji dla jednostki nadrzędnej.
  • Wprowadza w ramach Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji dane sprawozdawcze dotyczące "Niebieskich Kart" w celu zapewnienia bieżącej informacji jednostkom nadrzędnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.


Zobacz podobne oferty

h3

Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach

Lokalizacja: łódzkie/ Pabianice
Dodane: wczoraj
Warunki pracy - praca w biurze, - praca przy komputerze, - praca w terenie na terenie Powiatu Pabianickiego, - prowadzenie samochodu służbowego, - stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze budynku - winda...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-01-21
Warunki pracy praca biurowa, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera pow. 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-01-20
Warunki pracy Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: jednostki samorządu terytorialnego kilka razy w miesiącu: ministerstwo właściwe ds. transportu Inne: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-01-20
Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Wykonywanie zadań pod presją czasu Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (kserokopiarka, skaner, niszczarka) Praca przy...
POZNAJ OFERTĘ