Praca: Inspektor


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 89734

Warunki pracy

Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu. Wyjazdy/wyjścia służbowe  jedynie w granicach administracyjnych M. Łodzi. Korzystanie głównie ze środków komunikacji miejskiej lub samochodu służbowego (bez kierowcy). Siedziba urzędu znajduje się na II pietrze z windą. Praca w niewielkich, dwu i trzyosobowych pomieszczeniach. Korytarze wąskie, toalety niedostosowane dla potrzeb niepełnosprawnych. W budynku całkowity zakaz palenia tytoniu. Stanowiska pracy wyposażone w laptopy lub komputery stacjonarne. Konieczność udzielania częstych informacji telefonicznych.


Szerokie spektrum prowadzonych spraw oraz ich duży stopień skomplikowania umożliwi nowym pracownikom (w krótkim czasie) nabycie cennego doświadczenia oraz przyczyni się do znaczącego podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych
 • przeprowadzanie inspekcji obiektów użytkowanych
 • przeprowadzanie postępowań dotyczących wyjaśniania przyczyn katastrof budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
 • gromadzenie i analiza materiałów dowodowych
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie związane z budownictwem
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty

  h3

  Inspektor

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
  Dodane: 2022-01-14
  Warunki pracy czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu Kontakty zewnętrzne: kilka razy w roku: wierzyciele Skarbu Państwa Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w...
  POZNAJ OFERTĘ

  Inspektor

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

  Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
  Dodane: 2022-01-14
  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa ,kontakt z klientem zewnętrznym, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy. Zakres zadań Bierze udział w...
  POZNAJ OFERTĘ

  Inspektor

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
  Dodane: 2022-01-13
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i...
  POZNAJ OFERTĘ

  Inspektor wojewódzki

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
  Dodane: 2022-01-12
  Warunki pracy Czynniki szczególne: zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia...
  POZNAJ OFERTĘ