Praca: Inspektor


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 86529

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów;


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; - oświetlenie naturalne i sztuczne;


- wykonywanie zadań pod presją czasu;


- częste kontakty z klientem zewnętrznym;


- wyjazdy terenowe;


- praca na XI bądź XII piętrze;


- przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich;


- windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;


- niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych;


- w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań dotyczących wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakresie raportu w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonego przez inne organy;
 • Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć w toku procedury oceny oddziaływania na środowisko, w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięć minimalizujących ich oddziaływanie na środowisko;
 • Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięć minimalizujących ich oddziaływanie na środowisko;
 • Prowadzenie postępowań związanych z uzgadnianiem warunków realizacji przedsięwzięć w toku ponownej procedury ocen oddziaływania na środowisko, w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięć minimalizujących ich oddziaływanie na środowisko;
 • Przyjmowanie zgłoszeń konieczności realizacji przedsięwzięć, których wyłącznym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałania lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności;
 • Prowadzenie spraw związanych z analizami porealizacyjnymi oraz monitoringami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
 • Prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie bądź wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu następujących ustaw:
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawy Prawo Ochrony Środowiska
 • ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska
 • umiejętność redagowania dokumentów urzędowych (m.in. decyzji, postanowień) i stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych m.in. MS Office;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień z zakresu emisji hałasu do środowiska;
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz przepisów związanych z procesem inwestycyjnym: prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • przeszkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko i kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość jednego z obowiązujących w UE języków obcych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • umiejętności interpersonalne m.in. umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • znajomość zasad i technik legislacyjnych;
 • prawo jazdy kat. B.


Zobacz podobne oferty

h3

Fryzjer

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Lokalizacja: łódzkie/ Mokrsko
Dodane: 2021-12-06
Samodzielnie prowadzenie salonu fryzjerskiego Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Uprawnienia: umiejętność strzyżenia damsko męskiego
POZNAJ OFERTĘ

Brygadzista zmianowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2021-12-06
- Nadzór nad podległymi sobie pracownikami, - Obsługa maszyn i urządzeń, - Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż oraz egzekwowanie ich od podległych sobie pracowników, - Nadzór nad produkcją oraz procesami...
POZNAJ OFERTĘ

Pracownik fizyczny

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2021-12-06
- prace porządkowe ręczne- koszenie trawy i grabienie liści - sprzątanie chodników- odśnieżanie chodnikówPraca na terenie miasta Łodzi. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak...
POZNAJ OFERTĘ

Kierowca - dostawca sprzętu agd

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2021-12-06
Rozładunek i załadunek towaru,Kontrola towaru pod względem ilościowym i jakościowym,Dostawa sprzętu AGD,Dbanie o powierzony sprzęt i wyposażenie[Umowa Zlecenie] 3 lata (nieuregulowany czas pracy)Miejsce pracy ul...
POZNAJ OFERTĘ