Praca: Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Radomsko
Ogłoszenie o naborze Nr 139393

Warunki pracy

Praca biurowa, praca w systemie podstawowym, stacjonarna. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa monitora ekranowego poniżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • ewidencjonuje wypadki funkcjonariuszy i pracowników, stwierdzone choroby zawodowe
 • sporządza dokumentację powypadkową policjantów i pracowników w celu przeprowadzenia postępowań powypadkowych
 • organizuje i przeprowadza szkolenia z zakresu BHP dla policjantów i pracowników
 • opracowuje wewnętrzne decyzje, regulaminy, wytyczne, instrukcje dotyczące BHP
 • dokonuje oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą i służbą oraz doradza w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach służby, pracy, na których występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia
 • przeprowadza przeglądy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP w jednostkach, komórkach organizacyjnych komendy
 • monitoruje stopień realizacji zaleceń zawartych w protokołach z kontroli sanitarnej
 • opracowuje sprawozdania i analizy z zakresu BHP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętności analityczne i pracy w zespole
 • umiejętność komunikowania się, planowania i dobra organizacja własnej pracy, samodzielność
 • znajomość przepisów z zakresu BHP oraz ustawy o służbie cywilnej
 • dobra znajomość struktury Komendy Powiatowej Policji w Radomsku
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • aktualne szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby (ważne przynajmniej jeden rok)
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31.07.1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów-nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 01.08.1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 01.08.1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty

Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Lokalizacja: łódzkie/ Zduńska Wola
Dodane: 2024-06-26
Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie urzędu Praca w systemie podstawowym Obsługa urządzeń biurowych Oświetlenie naturalne i sztuczne Praca na piętrze, brak windy, brak drzwi automatycznie otwierających się...
POZNAJ OFERTĘ