Praca: Inspektor


Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 138728

Warunki pracy

praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku - brak windy.

Zakres zadań

 • rejestruje w KSIP wydarzenia oraz rzeczy utracone,
 • dokonuje sprawdzeń osób oraz rzeczy w policyjnych i pozapolicyjnych bazach,
 • analizuje i prowadzi ustalenia w zakresie przyjętych zdarzeń,
 • obsługuje skrzynki e - mailowe kierownictwa jednostki,
 • sporządza i prowadzi dokumentację związaną z nadawaniem funkcjonariuszom uprawnień do policyjnych baz danych,
 • prowadzi ewidencję sprzętu komputerowego znajdującego się w jednostce organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa regulujących zasady obiegu dokumentacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • umiejętność analizowania,
 • umiejętność obsługi komputera.


Zobacz podobne oferty

h3

Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-14
Warunki pracy Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Kontakty zewnętrzne: kilka razy...
POZNAJ OFERTĘ

Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach

Lokalizacja: łódzkie/ Brzeziny
Dodane: 2024-06-13
Warunki pracy praca biurowo-administracyjna w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, praca w systemie codziennym w godzinach 7:30- 15:30, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, narzędzia i...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-10
Warunki pracy czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-09
Warunki pracy praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku - brak windy. Zakres zadań rejestruje sprawy w RSD i w ERCDŚ,...
POZNAJ OFERTĘ