Praca: Inspektor


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132800

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Kontakty zewnętrzne: kilka razy w dziennie: klient zewnętrzny, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje łącznikowe i właściwe instytucje


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, zasiłków dla opiekunów i jednorazowego świadczenia według prawa polskiego i unijnego na podstawie zgromadzonej dokumentacji
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych oraz organizacja szkoleń
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzeń w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • znajomość przepisów dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i innych procedur określających sposób i tryb postępowania związany z koordynacją świadczeń rodzinnych
 • obsługa urządzeń biurowych, komunikatywność, analityczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Sygnity
 • znajomość jednego z języków obcych obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej –komunikatywnie


Zobacz podobne oferty

Pracownik do spraw osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu

Lokalizacja: łódzkie/ Sieradz
Dodane: 2024-02-19
Zapoznanie z organizacją pracy w OSM WART-MILK oraz z obowiązującymi regulaminami.Zapoznanie z działem i obowiązującą dokumentacją na stanowsku pracy.Zapoznanie z obsługą komputerowych programów...
POZNAJ OFERTĘ