Praca: Inspektor


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łask
Ogłoszenie o naborze Nr 127030

Warunki pracy

-praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu


-praca w zespole, wyjazdy służbowe


-praca przy komputerze


-stres związany z przeprowadzaniem kontroli

Zakres zadań

 • Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zgłaszania i rejestracji. Kontrole dobrostanu, IRZ, warunkowość. Celem Kontrole dobrostanu, IRZ, warunkowość.
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych do systemów informatycznych baz danych w celu przesłania do jednostki nadrzędnej, lub laboratorium badawczego oraz sporządzania sprawozdań okresowych, aktualizowanie własnych rejestrów
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt. Celem jest właściwe wykonywanie kontroli, nadzoru, pobierania prób.
 • Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt, stwierdzenie stanu faktycznego i informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym i rozprzestrzenianie chorób.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów w celu wykonania planów i sprawozdań do jednostki nadrzędnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • prawo jazdy kat. B (kopia)
 • obsługa komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty

h3

Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Lokalizacja: łódzkie/ Zgierz
Dodane: wczoraj
Warunki pracy Praca w pomieszczeniu zamkniętym Praca przy sztucznym oświetleniu Praca administracyjno-biurowa Praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy Niedostosowanie budynku dla osób...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-09-26
Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne,...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Lokalizacja: łódzkie/ Bełchatów
Dodane: 2023-09-24
Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Miejsce pracy na II piętrze budynku, brak windy. Zakres zadań...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor wojewódzki

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-09-22
Warunki pracy czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów...
POZNAJ OFERTĘ