Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
Ogłoszenie o naborze Nr 115695

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz poza nią - wyjazdy służbowe (kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Urząd nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnospranych. Kontakt z klientem zewnętrzynym, kontakt ze zwierzętami, kontakt z materiałem biologicznym. 

Zakres zadań

 • Kontrole urzędowe pasz i pasz leczniczych niezwierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt.
 • Przeprowadzanie kontroli urzędowych pasz przywożonych z krajów trzecich oraz kontroli środków żywienia zwierząt wraz z wystawianiem świadectw weterynaryjnych.
 • Nadzór nad podmiotami zajmującymi się wytwarzaniem, wprowadzaniem na rynek, magazynowaniem oraz transportem pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego..
 • Nadzór nad hodowcami zwierząt gospodarskich, ferm zwierząt futerkowych.
 • Nadzór nad zakładami prowadzącymi czynności pośrednie, składowanie oaz transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Nadzór nad produkcją karmy dla zwierząt domowych.
 • Pobieranie próbek pasz w ramach badań monitoringowych.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz wymaganej sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.