Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Opoczno
Ogłoszenie o naborze Nr 109534

Warunki pracy

Pomieszczenia biurowe na dwóch kondygnacjach, brak windy, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Praca biurowa związana z obsługą komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu. Praca poza siedzibą urzędu związana z koniecznością prowadzenia samochodu służbowego ( prawo jazdy kat. B ), wyjazdy służbowe. Wystąpienia publiczne, obsługa interesantów. Kontakt ze zwierzętami.

Zakres zadań

 • Nadzór nad przestrzeganiem krajowych i unijnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach oraz w rzeźniach.
 • Nadzór nad spełnianiem warunków weterynaryjnych do prowadzenia działalności w zakresie transportu zwierząt, obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.
 • Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, samorządem lekarsko - weterynaryjnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
 • Pobieranie próbek do badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.
 • Prowadzenie określonego przepisami postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych w pobranych próbkach.
 • Prowadzenie obowiązującego postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów weterynaryjnych, prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem sankcji karnych i nakładaniem grzywien.
 • Sporządzanie wymaganej dokumentacji związanej z zakresem wykonywanych czynności, w tym protokołów kontroli, decyzji, zaświadczeń oraz analiz, raportów, planów, sprawozdań itp.
 • Współudział w organizacji i prowadzeniu szkoleń w ramach kompetencji.
 • Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna ).
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego.
 • Studia podyplomowe i/ lub szkolenia uzupełniające z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt.