Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bełchatów
Ogłoszenie o naborze Nr 105475

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz praca w terenie - obszar powiatu bełchatowskiego;


Szkolenia i wyjazdy służbowe (samochodem służbowym);


Praca administracyjno-biurowa z wyorzystaniem komputera służbowego i innych służbowych urządzeń biurowych;


Urząd nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnospranych;


Kontakt z klientem zewnętrzynym, kontakt ze zwierzętami, kontakt z materiałem biologicznym.


 

Zakres zadań

 • Przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby,
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • Potwierdzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby,
 • Kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie: a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemiologicznego, b) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, w tym badań monitoringowych,
 • Opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby,
 • Prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 • Realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • Współuczestniczenie w kontrolach podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na obszarze powiatu bełchatowskiego,
 • Wstępne sporządzanie zaleceń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych,
 • Dokumentowanie wyników przeprowadzonych kontroli,
 • Aktualizacja powiatowych planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie Pakietu OFFICE, poczty internetowej, internetu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • kultura pracy i kultura osobista
 • staranność
 • rzetelność