Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łowicz
Ogłoszenie o naborze Nr 100431

Warunki pracy

1.Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, miejsca prowadzenia działalności nadzorowanej), wyjazdy na szkolenia, konferencje, sympozja i narady.


2. Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych


3. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika między pokojami lub piętrami


 4. Kierowanie samochodem służbowym


5. Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku.


6. Stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • przygotowuje dokumentację związaną ze sprawowaniem czynności kontrolnych, w tym projektów aktów administracyjnych;
 • pobiera próbki środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w ramach nadzoru oraz monitoringu w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych, pozostałości leków i skażeń promieniotwórczych;
 • sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, sprawuje nadzór nad produkcją mleka surowego, kontroluje gospodarstwa mleczne;
 • prowadzi i bieżąco aktualizuje rejestry przedsiębiorstw branży spożywczej oraz obsługuje systemy informatyczne;
 • prowadzi wymaganą sprawozdawczość z wykonanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • W przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego - posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązującego prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz aktów prawnych dotyczących służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego, w tym MS Office
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praca w Inspekcji Weterynaryjnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i inicjatywa, komunikatywność i kreatywność
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Zobacz podobne oferty

h3

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: 2022-06-26
Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (biuro znajduje się na pierwszym piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: 2022-06-26
Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (biuro znajduje się na pierwszym piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane...
POZNAJ OFERTĘ

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: 2022-06-26
Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (biuro znajduje się na pierwszym piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: 2022-06-26
Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (biuro znajduje się na pierwszym piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane...
POZNAJ OFERTĘ