Praca: Inspektor weterynaryjny


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 98261

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piatku w godz. 7.30-15.30 oraz sporadycznie praca w terenie

 • Wyjazdy służbowe

 • Możliwość wystąpienia pracy w godzinach nadliczbowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Przeprowadzanie kontroli

 • Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka)

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Częste kontakty zewnętrzne - głównie telefoniczne

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze w budynku, w którym występują bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind/podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety). Wystepuje konieczność przemieszczania się schodami.

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole merytorycznej działalności powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad warunkami weterynaryjnymi przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Analizuje dokumentację odwoławczą dotyczącą postępowań administracyjnych i współuczestniczy w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych dla WLW w obszarze bezpieczeństwa żywności
 • Prowadzi dokumentację związaną z realizacją bieżących zadań działu- przygotowuje projekty pism i dokumentów dla WLW
 • Pozyskuje i analizuje dane otrzymane od powiatowych lekarzy weterynarii
 • Prowadzi nadzór nad realizacją przez powiatowych lekarzy weterynarii zadań wynikających z programów wieloletnich: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"
 • Prowadzi analizę oraz wymianę informacji w ramach systemu RASFF
 • Opracowuje i sporządza sprawozdania i zestawienia na żądanie WLW, GLW, GUS
 • Współpracuje z jednostkami administracji rządowej w sprawach związanych z zadaniami działu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, technologia żywności, biotechnologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku merytorycznym w Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w wykonywaniu czynności wynikających z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej - w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Znajomość przepisów prawodawstwa w zakresie spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty

  h3

  Inspektor weterynaryjny

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku

  Lokalizacja: łódzkie/ Łask
  Dodane: 2022-05-25
  Warunki pracy -praca w siedzibie i poza siedzibą inspektoratu -praca w zespole, wyjazdy służbowe -praca przy komputerze -stres związany z przeprowadzaniem kontroli Zakres zadań ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie...
  POZNAJ OFERTĘ

  Inspektor weterynaryjny

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

  Lokalizacja: łódzkie/ Sieradz
  Dodane: 2022-05-19
  Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy...
  POZNAJ OFERTĘ

  Inspektor weterynaryjny

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

  Lokalizacja: łódzkie/ Wieruszów
  Dodane: 2022-05-19
  Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy...
  POZNAJ OFERTĘ

  Inspektor weterynaryjny

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

  Lokalizacja: łódzkie/ Wieruszów
  Dodane: 2022-05-19
  Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy...
  POZNAJ OFERTĘ