Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Poddębice
Ogłoszenie o naborze Nr 97330

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat poddębicki,

 • prowadzenie samochodu służbowego,

 • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca na parterze, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,

 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisów o ochronie zwierząt
 • sprawuje nadzór nad wymaganiami weterynaryjnymi dla: przywozu zwierząt oraz tranzytu zwierząt; umieszczania na rynku, w tym handlu, zwierząt oraz przemieszczania koniowatych
 • sprawuje nadzór nad wymaganiami weterynaryjnymi przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym oraz zasady identyfikacji tych zwierząt
 • wystawia świadectwa zdrowia dla zwierząt
 • kontroluje prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania: ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, badania zwierząt w obrocie i wystawiania świadectw zdrowia, kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • pobiera i przesyła próby do badań w celu realizacji programów badań monitoringowych
 • prowadzi dokumentację i sprawozdawczości z podejmowanych działań i wykonywanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego i administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole
 • Komunikatywność
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań