Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bełchatów
Ogłoszenie o naborze Nr 139641

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz praca w terenie - obszar powiatu bełchatowskiego;


Godziny otwarcia Inspektoratu:
Poniedziałek 7:30- 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 18:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
Sobota - Niedziela - nieczynne


Szkolenia i wyjazdy służbowe (samochodem służbowym);


Praca administracyjno-biurowa z wyorzystaniem komputera służbowego i innych służbowych urządzeń biurowych;


Urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnospranych;


Kontakt z klientem zewnętrzynym, kontakt ze zwierzętami, kontakt z materiałem biologicznym.


 

Zakres zadań

 • Nadzór nad obrotem zwierzętami, obsługa systemu TRACES, kontrole nawigacji satelitarnych, przeprowadzanie kontroli niedyskryminujących w handlu, prowadzenie rejestru świadectw zdrowia dla przesyłek przychodzących i wychodzących;
 • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających urodzenie zwierząt w niewoli;
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną;
 • Kontrole gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w zakresie przestrzegania wymogów bioasekuracji oraz prowadzenie postepowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;
 • Prowadzenie rejestru kontroli, Dokumentowanie wyników przeprowadzonych kontroli;
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań i czynności;
 • Organizacja monitoringu chhorób zakaźnych zwierząt, nadzór nad realizacją monitoringu, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;
 • Prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych;
 • Aktualizacja powiatowych planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego i administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie Pakietu OFFICE, poczty internetowej, internetu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • kultura pracy i kultura osobista
 • staranność
 • rzetelność


Zobacz podobne oferty

h3

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Lokalizacja: łódzkie/ Sieradz
Dodane: 2024-07-03
Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Lokalizacja: łódzkie/ Sieradz
Dodane: 2024-07-02
Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy...
POZNAJ OFERTĘ

Kontroler weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Lokalizacja: łódzkie/ Sieradz
Dodane: 2024-07-02
Warunki pracy - praca od poniedziałku do piątku - praca w siedzibie urzędu - praca w terenie - wyjazdy służbowe - szkolenia - narzędzie pracy - komputer Zakres zadań sprawuje nadzór nad przestrzeganiem warunków...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

Lokalizacja: łódzkie/ Łowicz
Dodane: 2024-06-27
Warunki pracy 1. Praca od poniedziałku do piątku. 2. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, miejsca prowadzenia działalności nadzorowanej), wyjazdy na szkolenia,...
POZNAJ OFERTĘ