Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łowicz
Ogłoszenie o naborze Nr 139459

Warunki pracy

1. Praca od poniedziałku do piątku.


2. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, miejsca prowadzenia działalności nadzorowanej), wyjazdy na szkolenia, konferencje, sympozja i narady.


3. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli (możliwość utrudniania kontroli).


4. Zagrożenie korupcją.


5. Możliwe nietypowe godziny pracy (np. likwidacja ogniska choroby).


6. Praca biurowa z użyciem monitora ekarnowego i urządzeń biurowych.


7. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przmieszcznia się pracownika między pokojami lub piętrami.


8. Kierowanie samochodem służbowym.


9. Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku.


10. Stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • wykonuje zadania w zakresie monitorowania, prewencji i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, oraz związane z likwidacją ognisk chorób zakaźnych zwierząt, bierze udział w opracowywaniu i aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta i inne podmioty nadzorowane, kontroluje spełnienie wymagań dotyczących bioasekuracji miejsc, w których przebywają zwierzęta;
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem szczegółowych warunków weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej;
 • przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwach i innych miejscach przebywania zwierząt;
 • kontroluje przemieszczanie zwierząt w ramach obrotu krajowego, handlu i eksportu, kontroluje wystawianie świadectw zdrowia, wystawia świadectwa zdrowia dla zwierząt;
 • kontroluje prawidłowość realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii;
 • pobiera próbki do badań przewidzianych w trybie przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • prowadzi rejestry, sporządza sprawozdania i raporty z zakresu zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych i prowadzonych kontroli; przygotowuje projekty aktów administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązującego polskiego i unijnego prawodawstwa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnch zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz aktów prawnych dotyczących służby cywilnej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office
 • W sużbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność


Zobacz podobne oferty

h3

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Lokalizacja: łódzkie/ Sieradz
Dodane: 2024-07-03
Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Lokalizacja: łódzkie/ Sieradz
Dodane: 2024-07-02
Warunki pracy - Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu sieradzkiego i wieruszowskiego, wyjazdy służbowe; - Obciążenie mięśniowo- szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy...
POZNAJ OFERTĘ

Kontroler weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

Lokalizacja: łódzkie/ Sieradz
Dodane: 2024-07-02
Warunki pracy - praca od poniedziałku do piątku - praca w siedzibie urzędu - praca w terenie - wyjazdy służbowe - szkolenia - narzędzie pracy - komputer Zakres zadań sprawuje nadzór nad przestrzeganiem warunków...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie

Lokalizacja: łódzkie/ Bełchatów
Dodane: 2024-07-02
Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz praca w terenie - obszar powiatu bełchatowskiego; Godziny otwarcia Inspektoratu: Poniedziałek 7:30- 15:30 Wtorek 7:30...
POZNAJ OFERTĘ