Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Skierniewice
Ogłoszenie o naborze Nr 129893

Warunki pracy


 • Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
 • Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (biuro znajduje się na pierwszym piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych)
 • Praca w siedzibie urzędu oraz na terenie powiatu skierniewickiego
 • Kierowanie samochodem służbowym w celu przeprowadzania kontroli
 • Prowadzenie kontroli i wykonywanie czynnosci służbowych na terenie gospodarstw w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami w  obiektach hodowlanych i innych miejscach utrzymywania zwierząt o zróżnicowanych warunkach architektonicznych, praca wymagająca szybkiej reakcji i sprawności
 • Praca przy monitorze ekranowym (obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku)

Zakres zadań

 • koordynuje realizację programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie powiatu skierniewickiego
 • prowadzi działania w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja, prowadzenie dochodzeń epizootycznych, wykonywanie czynności w celu likwidacji ognisk chorób zakaźnych)
 • pobiera próbki do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie obowiązujących przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • wykonuje urzędowe kontrole w ramach nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przez podmioty zajmujące sie utrzymywaniem zwierząt, umieszczaniem zwierząt na rynku, obrotem zwierzętami, przewozem zwierząt, prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt, zakładów drobiu, schronisk i innymi
 • prowadzi nadzór nad handlem, importem i eksportem zwierząt wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia
 • sprawuje nadzór nad lekarzami wyznaczonymi przez PLW w Skierniewicach do wykonywania szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, pobierania próbek w ramach monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, w tym choroby Aujeszkyego oraz do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt umieszczanych na rynku krajowym
 • obsługuje programy i systemy informatyczne związane z zakresem realizowanych zadań
 • przygotowuje akty adminstracyjne, sporządza dokumentację z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczość wynikającą z obowiązujących przepisów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego krajowego, unijnego i państw trzecich
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty

h3

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie

Lokalizacja: łódzkie/ Bełchatów
Dodane: 2023-12-01
Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz praca w terenie - obszar powiatu bełchatowskiego; Szkolenia i wyjazdy służbowe...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu

Lokalizacja: łódzkie/ Zgierz
Dodane: 2023-11-30
Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz praca w terenie Zagrożenie korupcją Przeprowadzanie kontroli w terenie Wykonywanie zadań pod presją czasu Narzędzia pracy:...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

Lokalizacja: łódzkie/ Łowicz
Dodane: 2023-11-28
Warunki pracy 1. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 2. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, miejsca prowadzenia działalności nadzorowanej), wyjazdy na...
POZNAJ OFERTĘ

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

Lokalizacja: łódzkie/ Rawa Mazowiecka
Dodane: 2023-11-28
Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30, praca w siedzibie urzędu i poza urzędem - w terenie, wyjazdy służbowe w teren do nadzorowanych podmiotów - samochód służbowy, kontakt ze...
POZNAJ OFERTĘ