Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łowicz
Ogłoszenie o naborze Nr 129922

Warunki pracy

1. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30


2. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, miejsca prowadzenia działalności nadzorowanej), wyjazdy na szkolenia, konferencje, sympozja i narady.


3. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli (możliwość utrudniania kontroli).


4. Zagrożenie korupcją.


5. Możliwe nietypowe godziny pracy (np. likwidacja ogniska choroby).


6. Praca biurowa z użyciem monitora ekarnowego i urządzeń biurowych.


7. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przmieszcznia się pracownika między pokojami lub piętrami.


8. Kierowanie samochodem służbowym.


9. Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku.


10. Stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • wykonuje zadania w zakresie monitorowania, prewencji i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, oraz związane z likwidacją ognisk chorób zakaźnych zwierząt, bierze udział w opracowywaniu i aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta i inne podmioty nadzorowane, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, kontroluje spełnienie wymagań dotyczących bioasekuracji miejsc, w których przebywają zwierzęta;
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem szczegółowych warunków weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej, a w szczególności prowadzonej przez podmioty: sektora akwakultury, zarobkowego transportu zwierząt;
 • przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwach i innych miejscach przebywania zwierząt;
 • kontroluje przemieszczanie zwierząt w ramach obrotu krajowego, handlu i eksportu, kontroluje wystawianie świadectw zdrowia, wystawia świadectwa zdrowia dla zwierząt w ramach handlu i wywozu, obsługuje systemy informatyczne i prowadzi wymianę informacji w tych systemach;
 • kontroluje prawidłowość realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania: szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych, badania zwierząt w obrocie i wystawiania świadectw zdrowia, kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • pobiera próbki do badań przewidzianych w trybie przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, nadzoruje pobieranie próbek do celów diagnostycznych;
 • prowadzi rejestry, sporządza sprawozdania i raporty z zakresu zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych i prowadzonych kontroli; przygotowuje projekty aktów administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązującego polskiego i unijnego prawodawstwa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnch zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz aktów prawnych dotyczących służby cywilnej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praca w Inspekcji Weterynaryjnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Zobacz podobne oferty

h3

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie

Lokalizacja: łódzkie/ Bełchatów
Dodane: 2023-12-01
Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz praca w terenie - obszar powiatu bełchatowskiego; Szkolenia i wyjazdy służbowe...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu

Lokalizacja: łódzkie/ Zgierz
Dodane: 2023-11-30
Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz praca w terenie Zagrożenie korupcją Przeprowadzanie kontroli w terenie Wykonywanie zadań pod presją czasu Narzędzia pracy:...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

Lokalizacja: łódzkie/ Łowicz
Dodane: 2023-11-28
Warunki pracy 1. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 2. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, miejsca prowadzenia działalności nadzorowanej), wyjazdy na...
POZNAJ OFERTĘ

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

Lokalizacja: łódzkie/ Rawa Mazowiecka
Dodane: 2023-11-28
Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30, praca w siedzibie urzędu i poza urzędem - w terenie, wyjazdy służbowe w teren do nadzorowanych podmiotów - samochód służbowy, kontakt ze...
POZNAJ OFERTĘ