Praca: Inspektor nadzoru


Inspektor nadzoru
Miejsce pracy: Łódź
Obowiązki:
 • Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami, a także zawartymi z inwestorem przez wykonawcę umowami,
 • Wypełnianie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,
 • Sprawdzanie i odbiór robót, uczestniczenie w odbiorach częściowych, próbach i odbiorach technicznych,
 • Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP oraz p. Pożarowych,
 • Kontrola terminowości wykonania robót i zgodności z obowiązującym harmonogramem,
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad, a także koordynacja robót zamiennych i dodatkowych,
 • Współpraca z Generalnym Wykonawcą i udział w procesie odbioru końcowego, kompletacji dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania obiektu do użytkowania,
 • Wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przebiegu inwestycji w zakresie i na warunkach oddzielnie uzgodnionych z Inwestorem,
 • Współpraca z Inwestorem po zakończeniu inwestycji w okresie rękojmi i gwarancji.
Wymagania:
 • Minimum 4 letnie doświadczenie jako inspektor nadzoru / kierownik budowy,
 • Uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń,
 • Wykształcenie wyższe techniczne (Budownictwo),
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Komunikatywność,
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub b2b,
 • Możliwości rozwoju zawodowego,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Pakiet benefitów,
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.


Zobacz podobne oferty

h3

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: wczoraj
- weryfikacja dokumentacji projektowej planowanych do realizacji zadań- nadzorowanie robót- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających- udział w odbiorach i przekazywaniu do...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach

Lokalizacja: łódzkie/ Poddębice
Dodane: 2022-05-18
Warunki pracy 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w siedzibie urzędu i w terenie; 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: -...
POZNAJ OFERTĘ

Diagnosta (operator badań defektoskopowych)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: łódzkie/ Łowicz
Dodane: 2022-05-12
Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kontrolowanie i ocenę stanu technicznego powierzonej infrastruktury w celu zapewnienia jej bezpiecznej eksploatacji zgodnie z...
POZNAJ OFERTĘ

Diagnosta (operator badań defektoskopowych)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: 2022-05-12
Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kontrolowanie i ocenę stanu technicznego powierzonej infrastruktury w celu zapewnienia jej bezpiecznej eksploatacji zgodnie z...
POZNAJ OFERTĘ