Praca: Główny księgowy


Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 129577

Warunki pracy


 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 • Biuro do spraw Substancji Chemicznych mieści się w wynajmowanym budynku na 4 piętrze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych od strony ul. Targowej 35 w Łodzi. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych oraz winda w budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu zapewniania finansowania działalności Biura oraz prawidłowego wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu.
 • Prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami – sporządzania przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w celu zapewnienia właściwego przebiegu operacji gospodarczych.
 • Sporządza listy wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, US i PFRON, w celu terminowego regulowania wszelkich zobowiązań finansowych i przekazywania informacji właściwym jednostkom.
 • Sporządza projekty planu rzeczowo-finansowego na lata kolejne oraz analizę wykorzystania przydzielonych z budżetu środków w celu zapewnia finansowania działalności Biura.
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem procedur kontroli dokumentów finansowych oraz wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu zapewniania prawidłowego dysponowania środkami przydzielonymi z budżetu.
 • Zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość finansową dla organu prowadzącego i innych instytucji w celu zapewniania przepływu informacji o zdarzeniach finansowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego winna spełniać jeden z poniższych warunków:
a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości;
b) mieć ukończoną średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości;
c) być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie: służby cywilnej, finansów publicznych, rachunkowości.
 • Biegła obsługa komputera.
 • Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostce budżetowej.
 • Znajomość programu księgowego Sage Symfonia.


Zobacz podobne oferty

h3

Główny księgowy / Główna księgowa

FUNDACJA “NIEZNISZCZALNA UKRAINA”

Lokalizacja: łódzkie/
Dodane: 2023-11-18
planowanie i realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych jednostki, a także projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz sprawozdawczość w tym zakresie, prowadzenie...
POZNAJ OFERTĘ

Główny księgowy / Główna księgowa

FUNDACJA “NIEZNISZCZALNA UKRAINA”

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-11-18
planowanie i realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych jednostki, a także projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz sprawozdawczość w tym zakresie, prowadzenie...
POZNAJ OFERTĘ

Główny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-11-12
Warunki pracy * budynek dziesięciokondygnacyjny z windą * brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych * praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Kieruje i nadzoruje...
POZNAJ OFERTĘ