Główna Księgowa / Główny Księgowy

Praca: Główna Księgowa / Główny Księgowy


Firma budowlana specjalizująca się w generalnym wykonawstwie obiektów infrastrukturalnych oraz użyteczności publicznej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główna Księgowa / Główny Księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Opis Stanowiska
 • Prowadzenie pełnej księgowości (podatki i rachunkowość) spółki z branży budowlanej,
 • Organizacja i koordynacja pracy zespołu księgowego, w tym nadzór i analiza zapisów księgowych,
 • Kontrola poprawności księgowań, ostateczna kontrola formalno – rachunkowa dokumentów księgowych,
 • Sporządzanie i kalkulacja deklaracji podatkowych (CIT, VAT, JPK i innych obowiązujących),
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z godnie z ustawą o rachunkowości,
 • Sporządzaniem raportów finansowych oraz raportów i sprawozdań na potrzeby Zarządu oraz do instytucji zewnętrznych; banki, GUS, NBP,
 • Sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych,
 • Sporządzanie dokumentacji na potrzeby cen transferowych,
 • Kształtowanie polityki rachunkowości spółki, udział w tworzeniu procedur i regulaminów wewnętrznych , usprawnianie procesów księgowych,
 • Współpraca z Dyrektorem Finansowym i działami w zakresie merytorycznego wsparcia w obszarze księgowo – podatkowym,
 • Współpraca z audytorami, doradcami, oraz instytucjami zewnętrznymi, kontakty z urzędem skarbowym,
 • Usprawnianie i automatyzacja pracy zespołu księgowego,
 • Optymalizacja pracy zespołu księgowego, wdrażanie usprawnień,
 • Współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi w obszarze powierzonych obowiązków.
Wymagania
 • Minimum 10- letnie doświadczenie w księgowości na samodzielnym stanowisku lub 5- letnie na stanowisku Głównego księgowego,
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne – preferowane w zakresie rachunkowości,
 • Znajomość przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,
 • Dobra znajomość przepisów księgowych oraz podatkowych dotyczących rozliczania kontraktów zagranicznych,
 • Znajomość zasad rozliczania produkcji budowlanej,
 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych,
 • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego i / lub języka niemieckiego,
 • Wysokie zdolności analityczne,
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne i organizacyjne,
 • Samodyscyplina i dobra organizacja czasu pracy (dokładność, terminowość),
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pakiet socjalny,
 • Stabilność zatrudnienia.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby tej rekrutacji jest firma Mosty Łódź S. A. z siedzibą w Łodzi, 94-112 przy ul. Bratysławskiej 52. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji i usunięte niezwłocznie po jego zakończeniu.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez Mosty Łódź S. A. inspektorem danych osobowych.


Zobacz podobne oferty

Główna Księgowa / Główny Księgowy

Global Food Hygiene

Lokalizacja: łódzkie/
Dodane: 2020-10-12
Praca zdalna OPIS STANOWISKA Samodzielne i kompleksowe prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, zapewnienie ich poprawności oraz aktualności stosowanych rozwiązań i przepisów; Analiza i uzgadnianie sald kont...
POZNAJ OFERTĘ