Praca: Dyrektor delegatury


Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódzki Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Dyrektor delegatury
Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
Ogłoszenie o naborze Nr 133390

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
- wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami,
- wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno–biurowych,
- budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- budynek nie jest wyposażony w windę,
- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • kieruje pracą, organizuje prawidłową i terminową realizację zadań należących do Delegatury w ramach posiadanych uprawnień
 • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami przyjętymi przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w planie nadzoru pedagogicznego na obszarze działania Delegatury w celu ich prawidłowej realizacji
 • nadzoruje i koordynuje zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego w obszarze działania Delegatury w celu ich prawidłowej realizacji
 • analizuje i ocenia efekty działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innej działalności statutowej nadzorowanych przedszkoli, szkół i placówek, w tym kontroluje realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, kontroluje przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 • współpracuje z organami prowadzącymi szkoły i placówki, a także innymi podmiotami i instytucjami w celu realizacji polityki oświatowej na obszarze działania Delegatury
 • wspomaga dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, organy prowadzące i inne podmioty w rozwiązywaniu problemów poprzez upowszechnianie oraz interpretację prawa oświatowego w zakresie realizowanych zadań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek
 • realizuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli
 • organizuje postępowania wyjaśniające w sprawie skarg i wniosków zgłaszanych przez osoby fizyczne i prawne z rejonu właściwości Delegatury

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • w przypadku nauczyciela: status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • w przypadku nauczyciela akademickiego: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, nietypowych
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
 • umiejętność obsługi Microsoft Excel
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość problematyki nadzoru pedagogicznego
 • znajomość podstaw prawa administracyjnego i procedury administracyjnej
 • znajomość systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)
 • obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office i pracy w sieci


Zobacz podobne oferty

h3

Nauczyciel / Korepetytor przedmiotów szkolnych

Moose Polecane Korepetycje Zuzanna Łoś, Marek Łoś Spółka Jawna

Lokalizacja: łódzkie/
Dodane: 2024-02-26
ZATRUDNIMY ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW DO PROWADZENIA LEKCJI I KOREPETYCJI Z PRZEDMIOTÓW matematyka, fizyka, chemia, biologia, język polski, historia i WOS, muzyka i wiele innych NA NOWY ROK SZKOLNY OD 1 WRZEŚNIA LUB...
POZNAJ OFERTĘ

English Teacher for teenage students

AllRight.io

Lokalizacja: łódzkie/
Dodane: 2024-02-26
English profficiency at a minimum of Upper-Intermediate level Major in pedagogics, linguistics or similar OR International teaching certificates (TESOL/TESL/TEFL/CELTA) Eagerness to learn and start preparing students for...
POZNAJ OFERTĘ

Nauczyciel przedszkola

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Lokalizacja: łódzkie/ Jarosty
Dodane: 2024-02-17
pomoc dzieciom w czynnościach higienicznychnadzorowanie dzieci podczas zabawyopiekowanie się dziećmi podczas zabawporządkowanie zabawek Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wykształcenie:...
POZNAJ OFERTĘ

Nauczyciel przedmiotów zawodowych z bhp

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Lokalizacja: łódzkie/ Skierniewice
Dodane: 2024-02-15
PROWADZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE DLA DOROSŁYCH Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe- mile widziane
POZNAJ OFERTĘ